Algemene-Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Top’s Edelgebak B.V.

1. Definitie

In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
a. Top’s Edelgebak B.V., hierna te noemen: ‘Top’s’.
b. Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Top’s Edelgebak B.V.

2. Bestellingen

2.1. Besteltijden
De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag 7 dagen per week plaatsen via www.edelgebak-shop.nl

2.2. Logo/afbeelding op taart
Een logo wordt middels eetbare inkt op icing geprint. Het logo en/of de afbeelding dient door de opdrachtgever in JPEG bij de bestelling (als bijlage - via info@edelgebak.nl) te worden gevoegd. Afwijkingen wat betreft kleur kunnen mogelijk zijn.

3. Bezorging

3.1. Leveringstijden
Voor alle bestellingen geldt een levertijd van één werkdag vanaf het moment van bestelling, mits de bestelling voor 16.30 uur is geplaatst. Wanneer u op zaterdag besteld is maandag de eerst mogelijke leverdag. Bezorgingen vinden in het algemeen plaats van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 10.30 uur en tussen 10.30 en 13.00 uur. Er vinden geen bezorgingen plaats op zon,- en feestdagen, Koninginnedag en oudejaarsdag. Top’s behoudt het recht om af te wijken van bovengenoemde leveringstijden.

3.2. Aflevering
De bestellingen worden afgeleverd bij de voordeur of receptie indien deze aanwezig is. Top’s is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Mocht de bestelling niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden, dan zal de chauffeur trachten de bestelling bij een nabijgelegen adres te bezorgen. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt de bestelling weer meegenomen en wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan. De bestelling wordt hierna 48 uur bewaard en u kunt deze afhalen in één van de winkels. Er vindt geen nalevering plaats.

3.3. Spoedbezorging
Mocht de opdrachtgever een bestelling met spoed willen bestellen of artikelen warm wensen te ontvangen dan dient de opdrachtgever telefonisch contact op te nemen met Top’s.

3.4. Handtekening
In de meeste gevallen wordt voor ontvangst van de bestelling getekend tenzij deze bij de receptie of buren wordt afgegeven.

3.5. Overmacht
Top’s is niet aansprakelijk inzake overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden zoals extreme weersomstandigheden, natuurrampen, stakingen enzovoort.

4. Prijzen

Alle prijzen vermeld op de website www.edelgebak-shop.nl zijn inclusief 6% BTW.
Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

5. Betaling

Alle particuliere en zakelijke opdrachtgevers kunnen gebruik maken van de volgende betaalmethodes: iDEAL.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Adressering/data
Top’s kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of afleverdata.

6.2. Logo/tekst
Top’s kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van logo en/of tekst, wanneer deze foutief zijn opgegeven door de opdrachtgever.

6.3. Overige zaken
Top’s is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen. Top’s is niet aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
- Top’s is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn.
- In geval van aansprakelijkheid van Top’s is Top’s nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het maximum van het factuurbedrag (exclusief BTW) van de betreffende werkzaamheden.
- Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen één week na het constateren van de schade schriftelijk aan Top’s is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

7. Annulering

7.1. Door opdrachtgever
Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever telefonisch contact op te nemen met Top’s. Annuleringen via fax worden niet in behandeling genomen. Top’s kan niet garanderen dat de bestelling geannuleerd kan worden. Eventuele kosten worden bij annulering in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Dit bedraagt over het algemeen 25% van de totale order.

7.2. Door Top’s
Top’s behoudt zich het recht toe om bestellingen die moeten worden voorzien van beledigende of aanstootgevende afbeeldingen en/of teksten te weigeren zonder opgaaf van reden aan de opdrachtgever.

8. Wijzigingen

Om een wijziging door te geven dient de opdrachtgever telefonisch contact op te nemen met Top’s. Wijzigingen via fax worden niet in behandeling genomen. Top’s kan niet garanderen dat de bestelling gewijzigd kan worden. Eventuele kosten bij wijziging worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

9. Klachten

Op werkdagen van 08.30 uur tot 16.30 uur kunt u voor klachten en vragen terecht bij Top’s. Dit kan telefonisch of via email. Klachten via fax worden niet in behandeling genomen. Klachten worden tot een week na bevestiging van de opdracht in behandeling genomen.

10. Privacy

Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

11. Uitstraling

11.1. product
De uitstraling van onze producten kan afwijken van de producten getoond op www.edelgebak-shop.nl. Grote taarten (vanaf 40 personen) worden afgeleverd op een metalen of houten plaat. Afbeeldingen worden maximaal op A4 formaat afgedrukt!

11.2. verpakking

Onze verpakkingen zijn altijd voorzien van het logo van Top’s. Getoonde verpakkingen kunnen afwijken. Indien de door u bestelde producten verpakt moeten worden in verpakkingen zonder dit logo dan dient u dit voor aanvang van uw order via email aan te geven.

12. gewichten

De gewichten bij onze producten zijn indicatief en kunnen met een marge van 10% afwijken.

Top’s Edelgebak B.V.
Julianalaan 6B
3722 GP, Bilthoven
[T] 030 2282894
[F] -
[W] www.edelgebak.nl
[E] info@edelgebak.nl
[KvK] 88723313
[BTW nr.] NL 864749351 B01


Top's Edelgebak Bilthoven
Julianalaan 6b
030 - 2282894

Top's Edelgebak Soest
Soesterbergsestraat 35b
035 - 6012050

Top's Edelgebak Zeist
Slotlaan 48
030 - 6360927

Heeft u vragen?
Neem contact op met de betreffende winkel
of stuur een e-mail

Uiterste besteltijd
Bestellingen voor morgen kunnen uiterlijk tot 03:45 geplaatst worden. Houd u er rekening mee: wat u vandaag na 16.00 uur bestelt, kan morgen pas na 12.00 uur klaar staan.

Veilig betalen
iDeal